Tuesday 5th September 2017

Plannerat nätverksarbete

Samtliga tjänster kommer ligga nere en stund under tisdagen på grund utav ett omfattande uppgraderingsarbete i vår nätverksinfrastruktur.

Uppdatering: Nätverksarbetet avklarat.